Uw partner in zwak- en sterkstroom
  • elektrotechniek

NEN3140 2011

In april 2011 is de nieuwe NEN 3140:2011 onder deze naam uitgekomen. De normen NEN-EN 50110 en NEN 3140 zijn nu volledig met elkaar geïntegreerd. De belangrijkste reden van deze vernieuwing is het beter leesbaar maken van de norm. Enkele wijzigingen zijn;
  • Grote machines worden niet meer als arbeidsmiddelen gezien en dienen als afzonderlijke installaties te worden beheerd en geïnspecteerd. Zie hiervoor NEN-EN-IEC 60204.
  • S-ketens vallen volledig onder de nieuwe norm.
  • Gedurende de werkzaamheden moet de toezichthouder continu aanwezig zijn.
  • De inspectietermijn is normatief geworden.
  • Inspecties van eenvoudige en overzichtelijke installaties mogen ook zonder tekeningen uitgevoerd worden.
  • De functie ploegleider is komen te vervallen.
  • Thermografie mag alleen als aanvullende meting worden toegepast.
  • Werken onder spanning blijft verboden. (Behoudens enkele zeer uitzonderlijke situaties in overleg met de installatie verantwoordelijke na het in acht nemen van bepaalde procedures en maatregelen.)
Contact

Storingsdienst 24/7: 0591-785254 (na 16.15 - 06 18745659)

Elektrische installatie
laten installeren
Datanetwerk
laten aanleggen
Brand / inbraakbeveiliging
laten installeren